Vicevært

Ejerforeningen har ansat en vicevært, Jørgen Hald,  til at føre tilsyn med ejendommen mindst 3 gange om ugen, fordelt over ugens dage.

Kontaktoplysninger for viceværten findes på opslag i fællesrummet.

Viceværtens opgaver er:

  • at renholde trapper, svalegange, kælder og elevator.
  • at foretage diverse småreparationer af fællesarealer og skifte pærer på udendørslamper og kælderbelysning.
  • at feje fortov og gård samt sørge for snerydning og grusning og saltning.
  • ugentlig rengøring af vaskeriet samt sørge for opfyldning af vaskemiddel og tømning af filtre.
  • at føre tilsyn med vand- og varmecentral og tekniske installationer.
  • at sørge for udskiftning af affaldsskaktens container.

Viceværten er ikke ansat til at servicere skader m.v. der opstår i de individuelle lejligheder. Såfremt viceværten yder service til de enkelte beboere, skal betaling herfor ske ved direkte afregning mellem viceværten og den pågældende beboer. Viceværten er ikke forpligtet til at stå til rådighed for ejendommens beboere for private ydelser.

Viceværtens arbejdsopgaver omfatter ikke rengøring af fællesrum, fælleskøkken og fælles toiletter. Viceværten holder dog opsyn med disse faciliteter og indberetter til bestyrelsen og eller administrator såfremt der måtte være forhold der kræver øget opmærksomhed.