Reservation og leje

Fælleslokalerne kan reserveres og lejes til private arrangementer under visse betingelser. Et arrangement anses for privat når et eller flere af disse punkter er opfyldt:

 • Der deltager mere end 6 personer som ikke er beboere i ejendommen.
 • Man ønsker at udelukke andre beboere fra at benytte fælleslokalerne og køkkenet mens arrangementet står på.

Ved leje af fælleslokalerne udlånes nøglen til fælleskøkkenet af viceværten. Nøglen befinder sig i en kodeboks placeret ved døren til køkkenet.

Betaling og depositum

 • Leje af fælleslokalet, inklusiv køkken og toiletter, koster 500 kr. pr. dag.
 • Indtægterne opkræves og administreres af ejerforeningen, og vil blive brugt til drift, vedligeholdelse og forbedringer af fælles faciliteter.
 • Depositum udgør 2000 kr. Depositummet refunderes når en repræsentant fra bestyrelsen eller viceværten har godkendt lokalerne efter brug. Ved mangelfuld rengøring, beskadigelser eller mangler af inventar vil udgifterne blive fratrukket depositummet.
 • Man disponerer over lokalet fra kl. 14 til næste dag kl. 14.
 • Leje og depositum, i alt 2500 kr., indbetales på ejerforeningens konto i Nykredit Bank: 8117 – 3831730 når reservationen er godkendt.
 • Ved fortrydelse senest 4 dage før arrangementets start vil 50% af lejen og hele depositummet blive refunderet. Ved senere fortrydelse vil kun depositummet blive refunderet.

Ordensregler ved leje

 • Lejer står selv for start- og slutrengøring af opholdsrum, køkken og de to tilhørende toiletter. Oprydning omfatter også fjernelse af cigaretskodder og tomme flasker og dåser udendørs.
 • Lokalet skal senest være forladt og rengjort kl. 14 næste dag.
 • Støj og musik skal, efter kl. 23 på hverdage og kl. 01 i weekender, ifølge husordenen dæmpes til et absolut minimum, og vinduer og døre skal holdes lukket herefter.
 • Lejer er ansvarlig for sine gæsters opførsel, og er erstatningsansvarlig for alle skader forårsaget af sine gæster.
 • Lejer skal selv medbringe service, kogegrej, håndklæder, karklude, viskestykker, toiletpapir, affaldssække, bagepapir og andre forbrugsstoffer.
 • Lejer skal selv medbringe rengøringsmidler.
 • Rygning er forbudt indendørs.
 • Lokalerne er godkendt til max. 50 personer, og det er derfor ikke i orden at overskride dette antal.
 • Lejer er ansvarlig for at festen forløber således at beboere og naboer ikke generes af støj og musik. Dette gælder ligeledes når gæsterne forlader ejendommen.
 • Overholdes disse ordensregler ikke kan bestyrelsen beslutte, at lejeren fremover ikke skal have mulighed for at leje lokalet.

Reservation

Reservation af fælleslokalerne kan kun foretages ved henvendelse til bestyrelsen for ejerforeningen, og kun bestyrelsen for ejerforeningen kan godkende en reservation og brug af fælleslokalet. Det står altid i bestyrelsens magt at afvise et ønske om en reservation.

 • Det er et krav, at den beboer der foretager reservationen selv deltager i arrangementet.
 • En reservation skal senest foretages 14 dage før arrangementets start.
 • En reservation er først gyldig når man har modtaget en e-mail accept fra en repræsentant for bestyrelsen, og der er indbetalt leje og depositum.

En anmodning til bestyrelsen om en reservation skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og lejlighedsnummer på ansvarlig beboer for arrangementet.
 • Arrangementets formål og art.
 • Antal deltagere, opdelt i antal beboere og udefra kommende.
 • Start- og sluttidspunkt for arrangementet.

Bemærk at lokalet ikke kan lejes nytårsaften.

Reservation foretages via denne formular.

Godkendte reservationer vil blive lagt ind i denne Google kalender for fællesrummet.

Revision 1, publiceret 17. Maj 2015 af bestyrelsen for ejerforeningen Glentevej 10.