Historie

Sælger og bygherre på projektet er IBI Group 2013 A/S – via projektselskabet Glen10 ApS.

Arkitekt: Form Danmark ApS.
Totalentreprenør: Dansk Bolig Byg A/S, Roskilde
Bygherrerådgiver: Thormann


Projektets historie

[01-10-2012] Glentevej 8B & 10-12 erhverves på tvangsauktion
I oktober 2012 erhvervede projektselskabet Glen10 ApS, ejet af Finn Birkjær og Bent Friis Pedersen, den tidligere bolsjefabrik og autoværksted på Glentevej. Ejendommen blev købt med henblik på at opføre ungdomsboliger på stedet. Bygningerne var forfaldne og der blev straks ansøgt om nedrivningstilladelse.

 

[01-06-2013] De gamle bygninger blev nedrevet
Efter en længere sagsbehandling og efterfølgende miljøsaneringsprocess på grunden blev de gamle bygninger revet ned. Der blev samtidig foretaget boringer for at undersøge for evt. forurening i jorden.

 

[20-12-2013] Modtagelse af byggetilladelse
Den 20. december modtog Glen10 ApS byggetilladelse til ungdomsboligprojektet på grunden.  Adressen bliver nu Glentevej 10 for hele ejendommen.

 

[27-01-2014] Byggeriet startes
De første store maskiner er nu igang på pladsen, og skurvogne er blevet sat op. I denne indledende fase graves der ud til kælder og fundament, og jorden oprenses for murbrokker og lignende.

Byggeplads

 

[04-04-2014] Fundamentet er klart
Sokkel og gulv i kælderen er støbt, fundament til elevator- og trappetårnet er færdigt og fundamenter mod nabobygningerne er også understøbt.

 

[29-05-2014] Stueetagen tager form
Elementerne til stueetagen er nu blevet rejst. En stor kran har i dagstimerne helt spærret Glentevej, for at kunne løfte de tonstunge betonelementer på plads.

Byggeplads

 

[24-06-2014] 2. sal tager form
Byggeriet er nu oppe i 2. sals højde med elementmontagen, og tidsplanen holdes.

Byggeplads5

 

[10-07-2014] Oppe i fuld højde
Den sidste etage er næsten færdigrejst, og bygningen er nu oppe i sin fulde højde. Nu starter tagdækker-, ventilations-, el- og VVS-arbejdet i boligerne.

Byggeplads

 

[29-08-2014] Rejsegilde
Den 26. august 2014 blev der afholdt rejsegilde på Bolsjefabrikken.

Rejsegilde

Rejsegilde   Rejsegilde

 

[28-09-2014] Åbent hus i Bolsjefabrikken
Søndag den 28. september blev der første gang holdt åbent hus i Bolsjefabrikken.
Mæglere fra EDC viser den møblerede prøvelejlighed frem.

Prøvelejlighed

 

[01-02-2015] Klar til indflytning
Byggeriet blev færdigt til planlagt tid og de første beboere kunne flytte ind den 1. februar 2015.