Ejerforening

Ejendommens ejerforening hedder Ejerforeningen Glentevej 10 (CVR-nr: 36091991).

Ejerforeningens formål er at administrere og vedligeholde ejendommen samt varetage fælles anliggender. Foreningen udgøres af samtlige lejlighedsejere i ejendommen, og medlemsskab er obligatorisk. Som ejer af en ejerlejlighed ejer du helt selv din egen lejlighed, mens de øvrige dele af ejendommen, f.eks. tag, ydermure, fundament m.m., og ejendommens grund ejes i sameje med de andre lejlighedsejere i ejerforeningen. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og istandsættelse opkræves i form af et fællesbidrag til ejerforeningen efter fordelingstal.

Generalforsamling

Ejerforeningen afholder generalforsamling en gang om året inden udgangen af maj. Her bliver beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter truffet. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse.

Bestyrelse

Bestyrelsen har ansvaret for at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet og står for den daglige ledelse.

Bestyrelsen redegør hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling for sit virke og sine dispositioner gennem aflæggelse af en beretning og fremlæggelse af årsregnskabet. Bestyrelsen søger desuden, ved at fremlægge et driftsbudget, som generalforsamlingen skal godkende, om generalforsamlingens tilladelse til at afholde en række nærmere specificerede omkostninger på foreningens vegne i tiden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Peter Hovmand-Jensen, formand
  • Bo Christian Skjøtt, næstformand
  • Poul Jepsen
  • Jacob Jensen-Abbew
  • Anette Hougaard, suppleant
  • Rigmor Riemann Ross-Petersen, suppleant

Administrationsselskab

Ejerforeningen har besluttet at overlade den daglige administration af ejendommen til et administrationsselskab. Det valgte administrationsselskab er:

Boligadministratorerne A/S
Nyropsgade 13, 1., 1602  København V.
www.boadm.dk
Kontaktperson: Brian Frederiksen

Vicevært

Ejerforeningen har ansat en vicevært til at føre tilsyn med ejendommen.

Links