Rensning af afløb i bruseniche

Hvis du oplever at afløbet i brusenichen ikke kan aflede vandet hurtigt nok trænger det til en rensning.

1. Løsn skruerne der holder risten fast og fjern risten.

Afløb

2. Træk indsatsen op af afløbet.

Afløb indsats

3. Indsatsen kan skilles ad ved at skrue den nederst “kop” løs.

Afløb adskilt

4. Rens alle delene for hår og sæberester og saml afløbet igen.

Med denne fremgangsmåde bør det ikke være nødvendigt at bruge afløbsrens.